วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

คศ. กับ พศ. คำนวณเทียบปีกันอย่างไร?

ภาพที่ใช้อธิบายอย่างย่อในเฟสบุ๊ค เพจ "ไรท์สาระ - RightSaRa.com"
ภาพที่ใช้อธิบายอย่างย่อในเฟสบุ๊ค เพจ "ไรท์สาระ - RightSaRa.com"
ย่อ
เทียบปีแบบคร่าวๆ ใช้ตัวเลข 2 หลักสุดท้าย วิธีคือถ้าต้องการแปลง คศ. เป็น พศ. ต้องบวกด้วย 43 ในทางกลับกัน ถ้าต้องการแปลง พศ. เป็น คศ. ต้องลบด้วย 43 ปีปัจจุบันง่ายมากคือ ปี คศ. 13 บวก 43 เป็นปี พศ. 56 ในทางกลับกัน ปี พศ. 56 ลบ 43 เป็นปี คศ. 13

ยาวๆ
ในกรณีที่เทียบปีแบบใช้ตัวเลข 2 หลักสุดท้าย บวกกันแล้วเกินร้อย หรือลบกันแล้วติดลบ ไม่ต้องสนใจเลขหลักร้อยหรือเครื่องหมายลบ เช่น ปี คศ. 99 บวกด้วย 43 ได้ 142 ตัดหลักร้อยออกจะได้เป็น พศ. 42  หรือ ปี พศ.41 ลบด้วย 43 ได้ -98 ตัดเครื่องหมายลบจะได้เป็นปี คศ. 98 ส่วนตัวเลขสองตัวหน้าพอจะเดาได้ว่า พศ. จะเป็น 25xx หรือ คศ. จะเป็น 19xx หรือ 20xx

การคำนวณเทียบปีแบบเต็ม เนื่องจาก ปี พศ. มากกว่า ปี คศ. อยู่ 543 ปี ดังนั้น ถ้าต้องการแปลง คศ. เป็น พศ. ต้องบวกด้วย 543 ในทางกลับกัน ถ้าต้องการแปลง พศ. เป็น คศ. ต้องลบด้วย 543 ตัวอย่างเช่น ปีปัจจุบัน คศ. 2013 บวกด้วย 543 ได้เป็นปี พศ. 2556 ในทางกลับกัน ปี พศ. 2556 ลบด้วย 543 ได้เป็นปี คศ. 2013

หมายเหตุ
คศ. ย่อมาจาก คริสต์ศักราช อ่านว่า (คริด-สัก-กะ-หราด) สังเกตการสะกดมี การันต์ ที่ ต.เต่า ตัวย่อภาษาอังกฤษคือ A.D. ย่อมาจาก Anno Domini

พศ. ย่อมาจาก พุทธศักราช อ่านว่า (พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด) ตัวย่อภาษาอังกฤษคือ B.E. ย่อมาจาก Buddhist Era ระวังสับสนกับ B.C. (Before Christ) ซึ่งแปลว่า ก่อนคริสตกาล

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 4 ปีจะมี 1 ครั้ง ทำให้ปีนั้นมี 366 วัน ส่วนเป็นปีไหนนั้น คำนวณได้โดย ใช้ปี คศ. ตั้งหารด้วย 4 ถ้าหารลงตัว ปี คศ. นั้นจะมี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ เช่น ปีที่แล้ว 2012 หารด้วย 4 ลงตัว จึงมีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ปีนี้ 2013 หารด้วย 4 เหลือเศษ 1 จึงไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์

ขอให้สนุกกับ สาระที่ใช่ ที่ ไรท์สาระ - RightSaRa.com
แอ๊ดมึน บาชู

เพิ่มเติม
ศักราช | The Royal Institute - Thailand
"คศ." ย่อมาจาก "คริสต์ศักราช" | TUAyor.com
"พศ." ย่อมาจาก "พุทธศักราช" | TUAyor.com

ข่าวเพิ่มเติม


1 ความคิดเห็น:

  1. โปรแกรมแปลงปีศักราช (พุทธ คริสต์ อิสลาม ญี่ปุ่น และอื่นๆ)

    http://www.programcalculator.com/convertera.php

    ตอบลบ